Första inlägget på nya webbshoppen!

Uppdaterad: 8 dec 2020

Idag släpps nya webbshoppen med mer än en person som är delaktig i mathma design. Under uppbyggnadsperioden har jag varit i kontakt med flera olika artister och 4 artister har skrivit kontrakt med mathma design. Dessa artister är otroliga människor med stor passion för sin kreativitet och konstnärlighet. Jag tror på dessa människor att de kan komma långt med sina illustrationer, fotografier och konstverk.


Mathma designs nya koncept är att hjälpa människor med målet att växa och bli stor som artist och designer. Vi vill hjälpa människor som har samma driv och vision som oss att bli stora.


Vi kommer hjälpa dessa människor att nå ut till en större marknad och vi kommer hjälpa dom att spridda sig.


I denna bloggen kommer vi prata mycket om hur du som kreatör, amatör inom något kreativt kan utvecklas och lyckas med det du älskar. Vi kommer ge dig tips och trix på hur du tar bättre foton, vilka är dom bästa redigeringsprogrammen, Hur du når ut med dina produkter, Tips på inredning, hur du skapar den perfekta tavelväggen och mycket mer.


Vi kommer även skriva om utvecklingen i företaget och nyheter som komma skall.


Mathma design är ett företag som siktar högt och vill bli norden största design företag som hjälper kreatörer och visionärer att växa samtidigt som vi växer.


Vi vill få in artister som gör allt ifrån illustrationer, fotografier, konstverk till hantverk, keramik, glas och mycket mer. Vi vill även få in små företag som har samma vision som oss. Som vill växa, få ett namn och arbetar för hållbarheten.


Om du är artist, egen företagare som arbetar med design och vill vara en del av mathma design är det bara att mejla: mathmadesign@gmail.com och skriv i meddelandet ” artistansökan” där du beskriver dig själv/ditt företag och skickar med bilder på dina verk och berättar varför du vill ah just dessa verk på sidan. Vi vill mer än gärna höra ifrån dig.


Detta är första inlägget av många och vi på Mathma design hoppas att vår blogg kommer uppskattas. Glöm inte att använda rabattkoden MATHMA DESIGN50 för att få 50kr rabatt på ett köp. Gäller fram till Söndag!


//English verison

Today, the new webshop is released with more than one person involved in math design. During the construction period, I have been in contact with several different artists and 4 artists have signed contracts with mathma design. These artists are incredible people with a great passion for their creativity and artistry. I believe in these people that they can go a long way with their illustrations, photographs and artwork. Mathma design's new concept is to help people with the goal of growing and becoming big as an artist and designer.


We want to help people who have the same drive and vision as us to grow up. We will help these people reach a larger market and we will help them spread. In this blog we will talk a lot about how you as a creator, amateur in something creative can develop and succeed with what you love. We will give you tips and tricks on how to take better photos, which are the best editing programs, How to reach out with your products, Tips on interior design, how to create the perfect picture wall and much more. We will also write about the development in the company and news that is to come.


Mathma design is a company that aims high and wants to become the Nordic region's largest design company that helps creators and visionaries to grow at the same time as we grow. We want to bring in artists who do everything from illustrations, photographs, works of art to crafts, ceramics, glass and much more. We also want to bring in small companies that have the same vision as us. Who wants to grow, get a name and work for sustainability.


If you are an artist, self-employed who works with design and want to be a part of mathma design, just email: mathmadesign@gmail.com and write in the message "artist application" where you describe yourself / your company and send with pictures of your works and tell you why you want ah just these works on the page. We would more than like to hear from you. This is the first post by many and we at Mathma design hope that our blog will be appreciated. Do not forget to use the discount code MATHMA DESIGN50 to get a SEK 50 discount on a purchase. Valid until Sunday!
Skribent, Maja Mattisson. VD på mathma design

19 visningar0 kommentarer